مشاورین امور زنان و خانواده شرکت ها و سازمانهای تابعه

 

 

شرکت/سازمان تابعه

 

نام نماینده

 

     پست الکترونیک

 

  شماره تماس

سازمان فناوری اطلاعات ایران  طیبه میرزائی رضایی    88115960
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  کوثر سلیمی‌خورشیدی  salimi.kh@cra.ir  2299 8811
شرکت ارتباطات زیرساخت زینب قاضی z.ghazi@tic.ir 88118824
شرکت پست ج.ا.ا مرجان حسن P_hasan@post.ir 88526594
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات عاطفه ترکمن Torkaman@csri.ac.ir 7352 8497
پست بانک ایران فاطمه گودرزی Far_good@yahoo.com 8489 6671
شرکت خدمات هوایی پیام مرضیه پردل daftar.omran@gmail.com 0263-3266011
سازمان فضایی ایران فاطمه عسگری asgari250594@gmail.com 23344 (داخلی2113)
پژوهشگاه فضایی ایران نوشین ابوترابیان sharifi_em@yahoo.com 22064470
موسسه فرهنگی،
ورزشی و رفاهی پیام
فاطمه مرجانی Mmarjani88@gmail.com 88408299
شرکت مخابرات ایران شهرزاد سبحانی sh.sobhani@tci.ir 44484141
شرکت خدمات ارتباطی رایتل آرزو بازرگان هرندی a.bazargan@rightel.ir 27654510
دانشکده پست و مخابرات زهره مافی  mafizohreh@yahoo.com 44659661(داخلی 107)
شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)
 نرگس ارسطویی
 

 81713349

سازمان نظام صنفی رایانه ای  صائبه سلوکی
 saebeh.solouki@yahoo.com  88981404
شرکت ایرانیان نت
 مهدوی زاده
mahdavizadeh@gmail.com  88770163