مشاورین امور زنان و خانواده شرکت ها و سازمانهای تابعه

 

 

شرکت/سازمان تابعه

 

نام نماینده

 

     پست الکترونیک

 

  شماره تماس

سازمان فناوری اطلاعات ایران طیبه میرزائی رضایی  88115960
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کوثر سلیمی‌خورشیدی salimi.kh@cra.ir 2299 8811
شرکت ارتباطات زیرساختزینب قاضیz.ghazi@tic.ir88118824
شرکت پست ج.ا.امرجان حسنP_hasan@post.ir88526594
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتعاطفه ترکمنTorkaman@csri.ac.ir7352 8497
پست بانک ایرانفاطمه گودرزیFar_good@yahoo.com8489 6671
شرکت خدمات هوایی پیاممرضیه پردلdaftar.omran@gmail.com0263-3266011
سازمان فضایی ایرانفاطمه عسگریasgari250594@gmail.com23344 (داخلی2113)
پژوهشگاه فضایی ایراننوشین ابوترابیانsharifi_em@yahoo.com22064470
موسسه فرهنگی،
ورزشی و رفاهی پیام
فاطمه مرجانیMmarjani88@gmail.com88408299
شرکت مخابرات ایرانشهرزاد سبحانیsh.sobhani@tci.ir44484141
شرکت خدمات ارتباطی رایتلآرزو بازرگان هرندیa.bazargan@rightel.ir27654510
دانشکده پست و مخابرات فاطمه کفشدوز محمدی shahrivar fk@yahoo.com44674350(داخلی 133)
شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)
 نرگس ارسطویی
  81713349