مشاورین امور زنان و خانواده ستاد وزارت

 

 معاونت‌های ستاد نام نماینده الکترونیک پست   شماره تماس
 معاونت امور دولت،مجلس و استان‌ها مرضیه حاجی‌بیگلو Marziehajibeglo@yahoo.com 3313 8811
 معاونت توسعه مدیریت،هماهنگی و امورپشتیبانی وزارت معصومه جمشیدی‌فر M.jamshidfar@ict.gov.ir

 4016 8811

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
زهرا گل رضائی
zahra.golrezai@gmail.com
88117496
معاونت فناوری و نوآوری
سمیه حسینی
shoseini2003@yahoo.com
88114095
دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
رقیه دیانت فر

88114001
مرکز نوسازی و تحول اداری
مریم نیک فر

88114098
هسته مرکزی گزینش
مهیا پور آخوندی
n.purakhundy@yahoo.com
88114102
مرکز حراست
پریسا دشتی زاده

88117692
مرکز بازرسی و رسیدگی به شکایات
مریم قاسمی

88117717
دفتر وزارتی
 سکینه عنبرستانیanbarestani.sakine@yahoo.com
 88117731