شاخص‌های فرهنگی

    

•             علمی ، آموزشی و پژوهشی

•           تعداد زنان نخبه علمی
•           تعداد برگزیدگان جشنواره های علمی- دانشجویی، المپیادهای علمی به تفکیک موضوع
•           نسبت زنان عضو هیئت علمی کشور به کل اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
•           تعداد مدیران، اساتیدان و طلاب زن مدارس حوزه علمیه
•           تعداد باسوادان و نرخ باسوادی برحسب جنس به تفکیک استان
•           تعداد دانش آموزان و کارکنان آموزشی، دفتری و اداری دوره های تحصیلی به تفکیک جنس
•           تعداد دانش آموزان و کارکنان آموزشی، دفتری و اداری وزارت آموزش و پرورش برحسب استان
•           تعداد دانش آموزان آموزش استثنایی برحسب دوره های آموزشی
•           تعداد دانش آموزان و کارکنان و امکانات آموزشی، دوره آموزش استثنایی به تفکیک استان
•           تعداد دانش آموزان و کارکنان و امکانات آموزشی، دوره آمادگی به تفکیک جنس و استان
•           تعداد دانش آموزان و کارکنان و امکانات آموزشی، دوره ابتدایی به تفکیک جنس و استان
•           تعداد دانش آموزان و کارکنان و امکانات آموزشی، دوره راهنمایی به تفکیک استان
•           تعداد دانش آموزان و کارکنان و امکانات آموزشی، دوره متوسطه عمومی به تفکیک جنس و استان
•           تعداد دانش آموزان و کارکنان و امکانات آموزشی، دوره پیش دانشگاهی به تفکیک جنس و استان
•           تعداد دانش آموزان و کارکنان آموزشی مدارس ایرانی خارج از کشور
•           تعداد آموزشیاران سازمان نهضت سواد آموزی برحسب جنس
•           تعداد فارغ التحصیلان دوره متوسطه عمومی برحسب رشته تحصیلی به تفکیک جنس و استان
•           تعداد فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی برحسب رشته تحصیلی به تفکیک جنس و استان
•           تعداد کارکنان آموزشی دفتری و اداری دوره تربیت معلم
•           تعداد دانشجویان و آموزشگاه های دوره تربیت معلم به تفکیک جنس و استان
•           تعداد آموزشگران دانشگاهی (کادر آموزشی) تمام وقت و پاره وقت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برحسب جنس و استان و مرتبه علمی
•           تعداد کارکنان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی برحسب جنس و استان و عنوان دانشگاهی
•           تعداد ثبت نام شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد بر حسب جنس و استان
•           تعداد دانشجویان سطوح مختلف تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی برحسب گروه عمده رشته تحصیلی و جنس
•           تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی برحسب جنس و استان
•           برآورد دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برحسب جنس سن و آخرین مدرک تحصیلی
•           تعداد دانش آموختگان سطوح مختلف تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر حسب گروه عمده رشته تحصیلی و جنس
•           تعداد دانش آموختگان سطوح مختلف تحصیلی دانشگاه ه ازاد اسلامی بر حسب گروه عمده رشته تحصیلی و جنس
•           تعداد مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
•           تعداد مربیان رسمی و پیمانی در مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
•           تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تفکیک نوع تخصص، رتبه علمی و جنس
•           تعداد پذیرفته شدگان زن ورود به حوزه های علمیه به تفکیک استان
•           تعداد اساتید زن حوزه های علمیه برحسب سطوح تحصیلی
•           تعداد طلاب غیر ایرانی زن، حوزه های علمیه برحسب سطوح تحصیلی
•           تعداد محققان برحسب رشته تخصصی به تفکیک جنس
•           تعداد محققان و متخصصان زن بعد از انقلاب اسلامی
•           تعداد کل شاغلان تحقیقاتی برحسب استان های کشور به تفکیک جنس
•           تعداد مدیران زن در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
•           تعداد افراد استفاده کننده از فرصت های مطالعاتی به تفکیک گروه های عمده تحصیلی و جنس
•           تعداد زنان محقق به تفکیک دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و سازمان های دولتی و غیردولتی و رشته های تخصصی و دانشگاهی مدرک تحصیلی، درجه علمی و نوع همکاری
•           درصد محققان مراکز دولتی از کل محققان به تفکیک جنس
•           درصد کارشناسان پژوهشی از کل شاغلان تحقیقاتی به تفکیک جنس
•           تعداد تحقیقات انجام شده سازمانی پیرامون مسائل زنان برحسب نام دستگاه و نوع تحقیق
•           تعداد گردهمایی ها و سمینارهای علمی برگزار شده در رابطه با مسائل زنان
•           تعداد طرح های تحقیقاتی زنان در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها
•           تعداد تحقیقات و پژوهش های زنان محقق در دانشگاه ها به تفکیک نوع دانشگاه
•           تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی به تفکیک جنس مولف
•           تعداد مراکز تحقیقاتی مسائل زنان به تفکیک دولتی و غیر دولتی
•           تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده به تفکیک جنس
•           و...
 
•           زنان و فرهنگ و هنر


•           تعداد مطبوعات منتشر شده برحسب محل و نوع
•           تعداد کتابخانه های عمومی کشور
•           عداد و اعضای مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فعالیت کتابخانه های
•           فهرست کتب منتشر شده پیرامون زن و خانواده
•           تعداد کتابهای منتشر شده توسط زنان نویسنده به تفکیک موضوع
•           تعداد پژوهش های انجام یافته با موضوع زن و خانواده
•           تعداد فیلم های ساخته شده کوتاه، بلندو مستند از سازمان تبلیغات
•           متوسط زمان سپری شده به توسط جمعیت 15 سال و بیشتر به تفکیک جنس و فعالیت های گذران وقت
•           برخورداری از اینترنت (تعداد کاربران اینترنت و .....
•           تعداد نیروی انسانی شاغل در مراکز فرهنگی – هنری به تفکیک جنس
•           تعداد کارکنان واحد های آموزشی - فرهنگی به تفکیک جنس
•           تعداد اماکن و بنیاد های فرهنگی ، خیریه و عام المنفعه ، سازمان ها و مراکز فرهنگی خاص زنان
•           تعداد سازمان های غیر دولتی زنان با موضوع فعالیت فرهنگی – اجتماعی
•           تعداد کانون ها و مجتمع های فرهنگی – هنری ویژه بانوان
•           تعداد نیروی انسانی حوزه فرهنگی(زنان خبرنگار ، سردبیر ، صاحب امتیاز نشریه ،مولف ، مترجم و .....
•           تعداد مبلغین زن به تفکیک سطح تحصیلات و استان
•           تعداد هنرمندان زن به تفکیک سن و رشته تحصیلی (کارگردان ،تهیه کننده ،فیلمنامه نویس و ......
•           تعداد مربیان ، داوران و حافظان قران کریم به تفکیک جنس و حوزه فعالیت
•           تعدادد سایت های دستگاههای دولتی با موضوع زن و خانواده
•           تعداد زنان روزنامه نگار ، خبرنگار و مدیر مسئول به تفکیک سن و تحصیلات
•           تعداد زنان سردبیر، صاحب امتیاز نشریه، عکاس، گزارشگر ، شاعر به تفکیک سن و تحصیلات
•           تعداد زنان مولف و نسبت زنان مولف به کل مولفان کشور
•           تعداد زنان مترجم به تفکیک سن و تحصیلات و نوع ترجمه
•           تعداد زنان ناشر
•           تعداد روزنامه نگاران نشریات داخل کشور به تفکیک جنس و نوع مسئولیت
•           تعداد مراجعین به کتابخانه های کشور به تفکیک جنس
•           تعداد مراجعین تماشاگران سینما به تفکیک جنس
•           تعداد برگزیدگان زن آثار فرهنگی در عرصه بین الملل